amg synergy

ES | CAT | EN

Serveis

AMG Synergy ofereix solucions específiques adaptades a les necessitats de cada client.

Consultoria


Consultoria comercial,
retail i franquícies.

TLC . Transversal Life Cycle.

Mix media. Anàlisi de situació de la marca/empresa en els diversos mitjans.

Anàlisi del portfoli i categories de productes.

Loyalty, clubs, CRM.

Projectes d'integració. Equips, consumidor.

Investigació i desenvolupament de nous canals de comercialització.

Anàlisi de mercat i estudis sectorials.

Audits POS.

Accions comercials

Llançament de nous productes. Des del concepte fins a la implementació, contractant tots els serveis i mitjans planificats.

Promocions al consumidor.

Promocions a trade.

Premis i incentius a la xarxa de vendes.

Social
media


Community Management:

· Servei continuat. Personal amb dedicació exclusiva per al client.

· Gestió del pressupost amb o sense capacitat de contractació.


Per accions / campanyes:

· Campanyes online i suport de offline.

· Promocions: creació, desenvolupament i gestió general.

· Xarxes socials: gestió del contingut durant la campanya, dinamitzar l'acció,
concursos, jocs.

Equips comercials
Creació i gestió de xarxes externes temporals exclusives per a suport a la força de vendes:

· Llançament de nous productes.

· Obertura de nous canals.

· Increment de la cobertura del territori.

· Gestors del punt de venda GPV.

· Promotors de productes/serveis en el punt de venda.

· Programa de seguiment personalitzable.

Client

Copyright AMG Synergy 2014   ·   Avisos legals
ES | CAT | EN