amg synergy

ES | CAT | EN

Casos reals

Per discreció preferim presentar els casos de forma anònima.

 


Model ubicació punts de venda

Empresa d'electrònica de consum amb distribució multicanal i amb canal propi (franquiciat).

Marca amb alt awareness.

Ens sol·liciten un model d'ubicació de PdV al territori espanyol.

Objectius

Disposar d'un model propi que permeti al nostre client establir un Pla d'Obertures i ser proactiu en la gestió de noves ubicacions i obertures de PdV.

Aportar la informació precisa de les localitats on es poden ubicar nous PdV i una simulació econòmica de cada localitat seleccionada.

VEURE CAS COMPLET

Execució

Model: transformació d'informació estadística i comercial en potencial per província/localitat.

 • Analitzar els paràmetres per determinar les variables clau i influents: població per edats, estudiants universitaris, activitat comercial minorista, parc automòbils, motocicletes. Xifres i evolució.
 • Ponderació de variables. Coeficients correctors del model. Avaluació bruta de les poblacions.
 • Informació sectorial. Vendes per categoria/família i zona.
 • Informació real comercial i de clients.
 • Potencial de negoci i cobertura/saturació de la zona.

Ubicació seleccionada. Informe per ubicació:

 • Informació de la localitat i àrea d'influència primària i secundària:
  • Definició de les àrees d'influència per a cada ubicació.
  • Xifres i evolució de la localitat i àrea d'influència.
  • Potencial comercial de la població i àrea d'influència.
  • Potencial comercial categoria/família de la població i àrea d'influència.
  • Vendes en la població i àrea d'influència.
  • Clients a la localitat i àrea d'influència.
  • Mapa de PdV amb dades transaccionals.
 • Hipòtesi de vendes del nou negoci/PdV.
 • Valoració o recomanació objectiva d'obertura.
 • Valoració subjectiva del partner potencial.
 • Pla de negoci numèric bàsic :
  • Mercat potencial
  • P&L previsional
  • Break even
  • Pay-back
TANCAR


Promoció al consumidor

Antecedents

Marca amb alt awareness.

Canal de distribució: gran distribució i tradicional.

Comsumption target: 25-35 anys. Urbà.

Comunication target: 25 anys. Posicionament: funcional.

Imatge i premis d'acord al posicionament desitjat.

Objectiu promoció: venda/rotació. Focus en participació + engagement.

VEURE CAS COMPLET

Desenvolupament/execució

Promoció al consumidor. Durada: 4 mesos.

Producte amb PINCODE promocional. Rasca y gana.

Mecànica senzilla amb website com a element central. Introducció dels PINCODES en el website.

Premis: 2.500 automàtics, 135 per moment guanyador i sorteig.

Comunicació: on pack, TV, PLV, xarxes socials i online. Spot TV amb cua de la promoció.

e-mail màrqueting. Enviament de comunicacions durant la promoció: accions dinamitzadores i accions Facebook.

Servei d'atenció: xat, email i telèfon.

Versió web mobile + QR.

Resultats

Bons resultats de la promoció i comercials.

Codis introduïts: 101.508

Participants: 32.400

Rati de redempció: > 2%

Comentaris

Bona acceptació pel consumidor del concepte de la promoció: senzill però atractiu.

Contacte permanent amb el participant: web, FB, emailing.

Preu: necessari, però no suficient.
Diferenciació de la marca blanca.
Necessitat de producte ampliat: emocional, aspiracional.
Benchmarking 201X: marques premium utilitzen la promoció com a eina "estratègica" de vendes, diferenciació i fidelització.

TANCAR


Social media turismes Espanya

Marca líder de mercat amb alt awareness.

Desenvolupament i implementació de l'estratègia social per a la marca client.

100% focus on engagement.

Social CRM.

Selecció i monitorització de KPIs socials: engagement rate, share of voice, reach, seguidors i benchmark competència.

Elaboració del pla de contingut per als diferents canals socials: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google +, Pinterest.

VEURE CAS COMPLET

Gestió i optimització eficient de la publicitat en mitjans socials: Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, xarxes de blocs i influencers.

Publicació de contingut, dinamització i moderació en els diferents canals socials de la marca a Espanya.

Constant investigació i selecció de les eines apropiades per gestionar els canals socials de la marca i el buzz a internet.

Comunicació interna i involucració en l'estratègia social dels diferents departaments de l'empresa, des de la postvenda fins al màrqueting.

Curació de contingut.

Esforç en la generació de prospects i leads.

Resultats

Posada en marxa de totes els canals en xarxes socials des de 0 fins avui.

Referent en bones pràctiques en xarxes socials en el sector automoció espanyol tant a Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Vine.

Líders en share of voice a Facebook i Twitter (font: Social Elephants).

Líders en fans i engagement a Instagram.

Trending topic orgànic a Twitter gràcies a l'acció "EP" en col·laboració amb l'agència de publicitat.

Domini d'eines per a l'optimització de la gestió de les diferents xarxes socials i campanyes socials.

Planificació de l'atenció al client via xarxes treballant amb els diferents departaments de l'empresa.

Gestió i comunicació interna de la informació important obtinguda via xarxes socials.

Formació en community management i Social Ads.

TANCAR


Copyright AMG Synergy 2014   ·   Avisos legals
ES | CAT | EN