amg synergy

ES | CAT | EN

El mètode AMG:
Synergy

Ens involucrem en projectes de forma modular, des de la innovació i ajuda a definir estratègies, fins implementar accions tàctiques que ajudin a incrementar les vendes un moment determinat.

AMG Synergy li ofereix un servei a mida, personalitzat i integrat, amb un objectiu únic: incrementar els seus beneficis.

Resumim el mètode en el gràfic, on es reflecteixen les etapes estàndards d'un projecte i el seu contingut.

Anàlisi del
mercat actual
Consumidors
Comportament
Actituds
Percepció
Necessitats
Experiències
Empresa
Productes-serveis
Avantatges competitius
Distribució
Estructura de preus
Comunicació
Estats financers
Sector
Dimensió
Creixement
Variables clau
Segmentació
Competència
Tendències
Definició
estratègica
Identificació d'oportunitats
Públic objectiu
Segments
Valor vida client
Quantificació
Producte - servei
Marca
Concepte
Posicionament
Portfolio
Cicles de vida
Preus
Distribució
Massiva
Selectiva
Variables de segmentació
Canals de distribució
 
Comunicació
Imatge
USP
Missatge
Mitjans-suports
Punt de venda

Objectius
Quantitatius
Qualitatius
Planning
Pressupost

Recursos
Econòmics
Humans
Necessaris
Disponibles
Pla
d'acció
En funció de l'estratègia definida o dels resultats d'accions anteriors, s'estableixen un o diversos plans d'acció per aconseguir els objectius establerts.
Implementació
Posada en marxa i desenvolupament dels plans d'acció: planning, formació, coordinació de mitjans i control pressupostari.
Seguiment
i resultats
Anàlisi dels resultats: en línia, diari, setmanal, mensual, informe i conclusions. Desviacions, revisió i ajustaments per al desenvolupament de noves accions.
Anàlisi del
mercat actual
Consumidors
Comportament
Actituds
Percepció
Necessitats
Experiències
Empresa
Productes-serveis
Avantatges competitius
Distribució
Estructura de preus
Comunicació
Estats financers
Sector
Dimensió
Creixement
Variables clau
Segmentació
Competència
Tendències

Definició
estratègica
Identificació d'oportunitats
Públic objectiu
Segments
Valor vida client
Quantificació
Producte - servei
Marca
Concepte
Posicionament
Portfolio
Cicles de vida
Preus
Distribució
Massiva
Selectiva
Variables de segmentació
Canals de distribució
 
Comunicació
Imatge
USP
Missatge
Mitjans-suports
Punt de venda

Objectius
Quantitatius
Qualitatius
Planning
Pressupost

Recursos
Econòmics
Humans
Necessaris
Disponibles

 
Pla
d'acció
En funció de l'estratègia definida o dels resultats d'accions anteriors, s'estableixen un o diversos plans d'acció per aconseguir els objectius establerts.
Implementació
Posada en marxa i desenvolupament dels plans d'acció: planning, formació, coordinació de mitjans i control pressupostari.
Seguiment
i resultats
Anàlisi dels resultats: en línia, diari, setmanal, mensual, informe i conclusions. Desviacions, revisió i ajustaments per al desenvolupament de noves accions.
Copyright AMG Synergy 2014   ·   Avisos legals
ES | CAT | EN